เพื่อนบ้านเลี้ยงหมูสร้างความรำคาญ

หากคุณประสบปัญหาการเลี้ยงหมูของเพื่อนบ้าน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. พูดคุยกับเพื่อนบ้านของคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. หากการพูดคุยกับเพื่อนบ้านไม่ได้ผล คุณสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 3. คุณยังสามารถร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 4. หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องฟ้องร้องเพื่อนบ้านต่อศาล

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพิ่มเติมในการต่อสู้กับปัญหาการเลี้ยงหมูของเพื่อนบ้าน:

 • รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เช่น บันทึกการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน บันทึกการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บันทึกการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ฯลฯ
 • ปรึกษากับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิจารณาคดี
 • อดทนและมุ่งมั่น

ข้อกฎหมายที่อ้างถึงเกี่ยวกับปัญหาการเลี้ยงหมูของเพื่อนบ้าน:

 • พระราชบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงอันเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 59 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Share on: