หมากัดแมว จะเอาผิดเจ้าของหมา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:29 pm

770635441 center
 
สุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจได้รับโทษ 

           กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม เผยแพร่ข้อมูล หากสุนัขของผู้ใดไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เจ้าของสุนัขอาจมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนี้

1. หากปล่อยให้สุนัขไปกัดคนหรือสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นจนสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน เจ้าของสุนัขต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. หากปล่อยสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนท้องถนนในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถของผู้อื่นเสียหาย เจ้าของสุนัขต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสุนัข ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขพ.ศ. 2548 ข้อ 16 (3) มีหลักว่า ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น

ส่วนโทษของข้อบัญญัติดังกล่าว มีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางทาปรับไม่เกิน 5,000 บาท

และยังมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก เช่น มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ระบุว่า ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ซึ่งในเรื่องของเจตนานั้น อาจอ้างได้ว่า การเอาสุนัขมาเลี้ยงย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า จะต้องเกิดการเห่าหอนเสียงดัง เดือนร้อนรำคาญข้างบ้านได้

นอกจากนั้น การที่เลี้ยงสุนัขแล้วเห่าเสียงดัง อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความรำคาญต่อคนจำนวนมาก (ต่อหน้าธารกำนัล) ซี่งมีโทษสูงสุดจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

สำหรับคนรักสัตว์ ก็คงต้องมีหน้าที่ดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่น เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายอีกต่อไป

source: องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

Share on: