สามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:33 am

คุณสามารถรับสภาพหนี้เงินกู้ซื้อบ้านแทนผู้เสียชีวิตได้ กระบวนการนี้เรียกว่า “การรับสภาพหนี้” เมื่อคุณรับสภาพหนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อเงินกู้ทั้งหมด หมายความว่าคุณจะต้องชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หากคุณต้องการรับสภาพหนี้ คุณจะต้องติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกเงินกู้ พวกเขาจะขอให้คุณกรอกเอกสารบางอย่างและอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานว่าคุณสามารถชำระคืนเงินกู้ได้

หากคุณไม่สามารถรับสภาพหนี้ได้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจขายบ้านทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ หากคุณเป็นผู้กู้ร่วมกับผู้เสียชีวิต คุณสามารถเลือกที่จะออกจากการจำนองได้ หมายความว่าคุณจะไม่รับผิดชอบต่อเงินกู้อีกต่อไป แต่คุณจะต้องย้ายออกจากบ้าน

Share on: