สั่งซื้อทุเรียนออนไลน์ โดนโกง

หากท่านสั่งซื้อทุเรียนออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า ท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหรือร้านค้าที่หลอกลวงท่านได้ ดังนี้

  1. แจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ https://thaipoliceonline.com โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง เช่น ชื่อร้านค้า ช่องทางการสั่งซื้อ หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นท่านจะได้รับข้อความแจ้งผลการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. แจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน ท่านสามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน โดยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการแจ้งความ เช่น ชื่อร้านค้า ช่องทางการสั่งซื้อ หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลหรือร้านค้าที่หลอกลวงท่านต่อไป

เอกสารหลักฐานประกอบในการแจ้งความ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการโอนเงิน
  • หลักฐานการติดต่อกับร้านค้า เช่น แชทข้อความ หรือหลักฐานการโทรสนทนา
  • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น

การดำเนินคดี

หลังจากท่านแจ้งความแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลหรือร้านค้าที่หลอกลวงท่าน หากศาลพิจารณาว่าบุคคลหรือร้านค้ากระทำผิดจริง ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อควรระวังในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

  • ตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าให้ละเอียดรอบคอบก่อนทำการสั่งซื้อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ เป็นต้น
  • ตรวจสอบรีวิวจากลูกค้าคนอื่น ๆ ว่าร้านนี้น่าเชื่อถือหรือไม่
  • เลือกช่องทางการโอนเงินที่มีความปลอดภัย เช่น โอนเงินผ่านธนาคารหรือแอปพลิเคชันธนาคาร
  • เก็บหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในการแจ้งความ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ สายด่วน 1599

Share on: