ฟาร์มเลี้ยงไก่ส่งกลิ่นเหม็น


คุณสามารถแจ้งหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • กรมปศุสัตว์

คุณสามารถแจ้งได้โดยการโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย แนะนำให้แจ้งให้ชัดเจนว่าฟาร์มไก่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ไหน มีกลิ่นเหม็นรบกวนมากแค่ไหน และส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

Share on: