ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พันธุกรรม อายุ เพศ เป็นต้น
 • ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคประจำตัว เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

 • พันธุกรรม : หากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนทั่วไป
 • อายุ : ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • เพศ : ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิง

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต : พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะอ้วน โรคอ้วนลงพุง การมีน้ำหนักเกิน รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง คอเลสเตอรอลสูง น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น
 • โรคประจำตัว : โรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

 • เลิกสูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง คอเลสเตอรอลสูง น้ำตาลในเลือดสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อติดตามสุขภาพและวัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความดันโลหิต คอเลสเตอรอล น้ำตาลในเลือด เป็นต้น

หากมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

Share on: