บ้านโดนยึด หมายศาลให้ออกจากบ้าน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:37 pm

บ้านโดนยึด และประกาศขาย  สามารถอยู่อาศัยได้นานเท่าไร

หากบ้านท่านเวลานี้โดนธนาคารยึดและมีหมายศาลที่มาแปะป้ายประกาศขายตรงบริเวณหน้าบ้าน เราจะอยู่ได้อีกนานเท่าไร  สิ่งแรกท่านผู้อ่านต้องทราบก่อนว่า ตราบใดก็ตามที่ทะเบียนบ้าน  ชื่อโฉนดยังคงเป็นชื่อเราอยู่  นั้นแสดงว่าคุณยังคงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ เพราะถึงจะโดนยึดหรือประกาศขายนั้นหากยังไม่มีผู้ซื้อ ยังไม่มีการซื้อขาย ประมูล หรือ โอน คุณก็ยังคงสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ต่อไปเพราะยังถือว่าบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา   แม้เข้าสู่กระบวนการประมูลแล้วแต่ยังไม่มีผู้มาประมูลเพื่อขอซื้อ คุณก็สามารถอยู่อาศัยได้เช่นกัน

กลับกันหากบ้านหลังนี้มีการซื้อ มีการโอน คุณอาจจะจำเป็นต้องย้ายออกเพราะ เพราะตาม ป.วิ.แพ่ง. มาตรา 309 ตรี  ผู้ซื้อรายใหม่ สามารถ ขอใบจากกรมบังคับคดี เพื่อให้ศาลออกหมายให้ไปติด โดยส่วนใหญ่มีเวลาย้าย ไม่น้อยกว่า30วัน ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่ย้าย  เจ้าบ้านมีโอกาสโดนตำรวจจับเข้าคุกได้ เพราะบ้านหลังนี้กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อคนใหม่ ผู้ซื้อคนใหม่มีสิทธิ์ ขอหมายศาลตั้งเจ้าพนักงานมาจับเจ้าบ้านเดินได้นั้นเอง

source: dotproperty.co.th

Share on: