ที่ข้างเคียง พ่นยา ทำให้หมูแท้งลูก

คุณสามารถแจ้งหน่วยงานต่อไปนี้ได้:

  • กรมปศุสัตว์
  • กรมควบคุมมลพิษ
  • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  • เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

คุณสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย คุณสามารถแนบหลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย คลิปวิดีโอ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียน:

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพ่นยาที่ข้างเคียงทำให้หมูแท้งลูก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ [วันที่] เวลา [เวลา] สถานที่เกิดเหตุคือ [ที่อยู่]

ข้าพเจ้าเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมู ข้าพเจ้ามีหมูทั้งหมด 10 ตัว เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าหมูของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ซึม อาเจียน และถ่ายเหลว ข้าพเจ้าได้พาหมูไปพบสัตวแพทย์ สัตวแพทย์วินิจฉัยว่าหมูของข้าพเจ้าแท้งลูกทั้งหมด ข้าพเจ้าเชื่อว่าสาเหตุของการแท้งลูกเกิดจากยาที่ข้างเคียงพ่น

ข้าพเจ้าจึงขอร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ [ชื่อ-นามสกุล] [ที่อยู่] [เบอร์โทรศัพท์]

Share on: