ทำความรู้จัก ความดันสูง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย มักไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย โรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นต้น

ค่าความดันโลหิตปกติจะอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตสูงจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (Mild hypertension) คือ ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 140-159 มิลลิเมตรปรอท/90-99 มิลลิเมตรปรอท
 • ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (Moderate hypertension) คือ ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 160-179 มิลลิเมตรปรอท/100-109 มิลลิเมตรปรอท
 • ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (Severe hypertension) คือ ความดันโลหิตตั้งแต่ 180 มิลลิเมตรปรอท/110 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น

 • พันธุกรรม
 • อายุ
 • เพศ
 • น้ำหนักตัว
 • ระดับไขมันในเลือด
 • ประวัติครอบครัว
 • โรคอ้วน
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง
 • การขาดการออกกำลังกาย

การรักษาความดันโลหิตสูงสามารถทำได้ด้วยการใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงมีหลายชนิด แพทย์จะพิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อควบคุมความดันโลหิต ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • ลดปริมาณเกลือในอาหาร
 • รับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้สด
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ

การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

Share on: