ญาติปิดทางเข้า-ออก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:41 pm

ที่ดินตาบอดขอเปิดทางจำเป็นได้

**กฎหมายน่ารู้ ตอน ที่ดินตาบอดขอเปิดทางจำเป็นได้

 – หากคุณมีที่ดินตาบอด ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่น ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ คุณมีสิทธิขอเปิด “ทางจำเป็น” กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ได้

Share on: