ซื้อรถไม่มีเงินผ่อนค่างวด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:29 am

ธนาคารหรือบริษัทสินเชื่ออาจยึดที่ดินของคุณและขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องสูญเสียที่ดินของคุณไป และคุณอาจไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไป

ต่อไปนี้คือวิธีป้องกันไม่ให้ที่ดินของคุณถูกยึดขายทอดตลาด

  • ชำระค่างวดรถให้ตรงเวลา
  • ติดต่อธนาคารหรือบริษัทสินเชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถชำระค่างวดรถได้
  • พิจารณาขายรถของคุณเพื่อชำระหนี้
  • พิจารณาขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย

หากคุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้ที่ดินของคุณถูกยึดขายทอดตลาดได้ คุณควรเตรียมตัวรับมือกับผลที่ตามมา ดังนี้

  • คุณจะต้องสูญเสียที่ดินของคุณไป
  • คุณอาจไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไป
  • คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยึดที่ดินและขายทอดตลาด
  • คุณอาจมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ในอนาคตได้

การซื้อรถโดยนำที่ดินเป็นหลักประกันเป็นความเสี่ยงสูง หากคุณไม่สามารถชำระค่างวดรถได้ คุณอาจสูญเสียที่ดินของคุณไปและอาจไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไป

Share on: