ซื้อบ้านพร้อมที่ดินนานแล้ว เจ้าของเก่าให้รื้อถอนเพราะล้ำเขต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:29 am

 

ในกรณีที่คุณซื้อบ้านพร้อมที่ดินนานแล้ว และเจ้าของเก่าให้รื้อถอนเพราะล้ำเขต คุณมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้หลายวิธี ดังนี้

  1. ติดต่อเจ้าของเก่าเพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากเจ้าของเก่า โดยเจ้าของเก่าอาจยินดีขายที่ดินเพิ่มเติมให้กับคุณ หากราคาเหมาะสม
  2. ยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อขอทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ซึ่งหากพบว่าบ้านของคุณล้ำเขตจริง คุณอาจต้องรื้อถอนบ้านบางส่วนหรือทั้งหมดออก
  3. ฟ้องร้องเจ้าของเก่าต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าของเก่าโอนที่ดินเพิ่มเติมให้กับคุณ หรือชำระเงินค่าเสียหายให้กับคุณ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีอาจใช้เวลานานและยุ่งยาก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คุณควรทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของเก่าอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยควรให้สัญญาซื้อขายที่ดินระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ราคาที่ดิน เงื่อนไขการซื้อขาย การโอนที่ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณควรขอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินจากเจ้าของเก่า เช่น โฉนดที่ดิน ใบประเมินราคาที่ดิน เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการเรียกร้องสิทธิของท่านในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

Share on: