ค้ำประกัน ถูกฟ้องขึ้นศาลต่างจังหวัดไกลมาก

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  1. ติดต่อทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
  2. ติดต่อศาลเพื่อขอเลื่อนนัดพิจารณาคดี
  3. ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาชำระหนี้
  4. ติดต่อประกันเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณถูกฟ้องขึ้นศาลต่างจังหวัดไกลมาก อาจเป็นเรื่องยากที่จะเดินทางไปศาลได้ทันเวลา ดังนั้นจึงควรติดต่อทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทนายความสามารถช่วยคุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการฟ้องร้องและสามารถเดินทางไปศาลแทนคุณได้

คุณสามารถติดต่อศาลเพื่อขอเลื่อนนัดพิจารณาคดีได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น ป่วย ติดงาน ฯลฯ ศาลอาจพิจารณาเลื่อนนัดพิจารณาคดีได้หากเห็นว่าคุณมีเหตุจำเป็น

คุณสามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาชำระหนี้ได้หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด เจ้าหนี้อาจพิจารณาให้ผ่อนชำระหนี้หรือลดจำนวนเงินที่คุณต้องชำระได้

คุณสามารถติดต่อประกันเพื่อขอความช่วยเหลือได้หากคุณมีประกันคุ้มครองการถูกฟ้องร้อง ประกันอาจช่วยชำระค่าเสียหายที่คุณต้องชำระได้

โปรดทราบว่าการต่อสู้กับคดีความอาจใช้เวลานานและต้องใช้เงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อว่าคุณถูกฟ้องร้องโดยไม่มีเหตุผล คุณควรดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพิ่มเติมในการต่อสู้กับคดีความ:

  • รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ใบเสร็จรับเงิน อีเมล ข้อความ ฯลฯ
  • ปรึกษากับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคดีความ
  • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิจารณาคดี
  • อดทนและมุ่งมั่น
Share on: